Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

INDEX BERITA

Selain Pakar Fikih, Imam Syafi'i Ternyata Ahli Bahasa

Wednesday, 09 Dec 2020 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab yang paling tersohor dalam dunia Islam. Bahkan di Indonesia, mayoritas umat Islam menggunakan mazhab Syafi'i dalam menjalankan rutinitas...

Sunnah Haiat dari Nabi dalam Sholat Menurut Mazhab Syafii

Monday, 12 Oct 2020 05:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik sholat yang dilakukan dari zaman leluhur orang Nusantara hingga saat ini, umumnya menggunakan standar sholat yang mengacu pada mazhab Syafii. Lantas seperti apa sunnah haiat...

Melacak Sanad Keilmuwan Imam Syafii Hingga ke Nabi Muhammad

Sunday, 11 Oct 2020 08:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Syafii merupakan salah satu imam madzhab yang dikenal dunia. Beliau menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu dan menuliskan karya-karya keislaman yang hingga saat ini sangat relevan...

Tiga Rukun Mandi Wajib dalam Mazhab Syafii

Wednesday, 15 Jul 2020 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mazhab Syafi'i, ada tiga hal yang menjadi rukun saat mandi janabah atau mandi wajib. Dengan demikian, jika tidak melakukan tiga rukun tersebut, maka mandi wajib itu...

Bagaimana Hukum Berqurban untuk Mayit?

Tuesday, 07 Jul 2020 06:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i membagi dua pandangan mengenai hukum berqurban untuk mayit. Dalam buku Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi'i karya Muhammad Ajib dijelaskan yang pertama bahwa...

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Qurban

Friday, 03 Jul 2020 07:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mazhab Syafi'i, ibadah qurban hukumnya sunnah muakad, yaitu suatu ibadah yang jika dilakukan mendapat pahala dari Allah SWT, jika tidak dilakukan tidak akan berdosa. Ustadz Muhammad Ajib...

Kisah Perjalanan Imam Syafii Menuntut Ilmu (2-Habis)

Wednesday, 24 Jun 2020 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 184 H, Imam Syafi'i berangkat ke Iraq untuk diadili oleh Khalifah Harun al-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad...

Cerita Singkat Lahir dan Wafatnya Imam Syafi'i

Wednesday, 24 Jun 2020 11:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syaafi' bin Saaib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Haasyim bin 'Abdul Mutthalib...

Cara Imam Syafi'i Menempatkan Sumber Hukum Islam (2)

Friday, 22 May 2020 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Qiyas

Ustaz Teuku mengatakan, Imam Asy-Syafi’i mendefinisikan sebagai suatu upaya pencarian (keterangan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Alquran dan...

Cara Imam Syafi'i Menempatkan Sumber Hukum Islam (1)

Friday, 22 May 2020 07:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dalam melahirkan sebuah karya Imam Syafi'i merujuk pada  sumber-sumber hukum Islam yakni Alquran, hadits, ijma, qiyas, aqwal shahabah, istihab, dan al-akhz bi aqalli ma qila. Teori telaah hukum...

Jawaban Imam Syafi'i Atas Tiga Kritik Putri Imam Ahmad

Sunday, 10 May 2020 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Imam Ahmad bin Hanbal diketahui memiliki putri yang salihah. Seringkali sang imam menuturkan keutamaan, kezuhudan, ketakwaan, kecerdasan dan kebaikan Imam Syafi’i kepada putrinya.  Wajar saja karena Imam Ahmad berguru...

Alasan Indonesia Bermazhab Syafii Menurut Petualang Maroko

Thursday, 13 Feb 2020 08:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Mazhab Syafi’i yang berafiliasi ke Imam Syafi’i merupakan salah satu mazhab utama dari empat mazhab fikih yang masih bertahan. Mazhab ini banyak dianut antara lain di sebagian besar...

MUI Minta Aceh Cabut Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafii

Tuesday, 31 Dec 2019 08:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut surat edaran nomor 450/21770 tentang larangan menggelar pengajian selain ahlussunnah wal jamaah di masjid atau...

Pandangan Imam Syafii tentang Orang Buta Jadi Imam Shalat

Monday, 16 Dec 2019 05:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Dalam kitab Al Umm yang membahas tentang bagian shalat, Imam Syafi'i mengutarakan pandangannya tentang seorang buta yang menjadi imam shalat. Bahkan menurutnya, hal tersebut lebih ia...

Sejak kecil, Imam Syafi'i Gemar Belajar

Wednesday, 25 Sep 2019 08:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasannya. Berkat otaknya yang encer, ia sangat cepat menghafal syair, pandai berbahasa Arab, dan sastra. Kepandaiannya dalam sastra juga mendapat...

Siapa Nama Lengkap Imam Syafi'i?

Wednesday, 25 Sep 2019 07:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut para sejarawan, ahli nasab, dan pakar hadis, Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Secara khusus, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi...

Mengenal Imam Syafi'i dan Upaya Menjaga Wasiat Rasulullah

Wednesday, 25 Sep 2019 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nashir as-Sunnah wa al-Hadits!, gelar itu ditabalkan kepada Imam Syafi'i berkat keteguhannya membela Sunah dan Hadis Rasulullah SAW. Pendiri Mazhab Fikih Syafi'i ini senantiasa menjalankan wasiat...

Mengapa Wudhu Harus Berurutan? Ini Jawaban Al-Baihaqi

Tuesday, 09 Apr 2019 08:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam kitabnya al-Khilafiyyat, Imam al-Baihaqi memaparkan argumentasi mengapa wudhu harus dilakukan berurutan. Pemilik nama lengkap Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi (384-458 H) ini mejelaskan, berwudhu harus...

Menyambangi Masjid Pendiri Mazhab Syafii

Saturday, 25 Sep 2010 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO--Mesir tersohor dengan para ulamanya dalam pelbagai ranah kajian keilmuannya. Di antara ulama yang terkenal adalah Imam Syafii. Pendiri mazhab Syafii ini terkenal di kalangan sarjana keislaman dan...