Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Konsultasi Zakat

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab muzakki
Ihwal haulnya, tentu dengan sendirinya nanti akan ketemu
Itu kewajiban dan hak individu (pribadi), tidak mengatas-namakan orang lan.

Terkini

Konsultasi Zakat

Perhitungan Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan dibebankan pada keuntungan bersih setelah dipotong biaya

08 May 2021, 06:01

Konsultasi Zakat

Hukum Zakat Rumah dan Kendaraan yang Digunakan Sendiri

Zakat pada dasarnya dibebankan pada harta atau benda ekonomi yang menghasilkan

07 May 2021, 06:01

Konsultasi Zakat

Uang Pinjaman Harus Dikenakan Zakat?

Uang pinjaman tidak wajib dizakatkan karena uang itu bukan milik Anda

06 May 2021, 06:06

Konsultasi Zakat

Lupa Bayar Zakat Fitrah

Lupa bayar zakat fitrah dan teringat setelah sholat Id, tak harus bayar zakat fitrah

05 May 2021, 06:05

Konsultasi Zakat

Zakat Bayi yang Lahir di Akhir Ramadhan

Ya, lebih baik dikeluarkan zakat fitrahnya

04 May 2021, 06:06

Konsultasi Zakat

Semua Orang Berutang Berhak Mendapatkan Harta Zakat?

Tidak semua orang yang punya utang dapat dikategorikan ke dalam deretan al-gharimin

03 May 2021, 06:00

Konsultasi Zakat

Bolehkah Sedekah dengan Harta Hasil Korupsi?

Maka itu tak tergolong ke dalam perbuatan sedekah sebagaimana yang dianjurkan syariah

02 May 2021, 06:01

Konsultasi Zakat

Bagaimana Pahalanya Bila Tanah Wakaf tak Berguna Lagi?

Niat ikhlas dalam berwakaf merupakan pangkal dan tumpuan pahala wakaf

01 May 2021, 06:06

Konsultasi Zakat

Mewakafkan Harta, tapi Sanak Saudara Masih Hidup Kekurangan

Ihwal hidup kekurangan, seyogyanya tak jadi hambatan seseorang mewakafkan harta

30 April 2021, 06:05

Konsultasi Zakat

Bolehkan Zakat Diberikan kepada Orang yang Sakit?

Idealnya zakat tak dikelola sendiri, karena sunnahnya zakat itu dikelola oleh lembaga

29 April 2021, 06:01

Konsultasi Zakat

Zakat dari Harta yang Mengandung Riba

Kesadaran yang tinggi untuk menyelaraskan profesi dan keahliannya sesui syariah

28 April 2021, 06:04

Konsultasi Zakat

Mengapa Bangunan tidak Dikenai Zakat?

Kecuali kalau bangunannya tersebut dijual

27 April 2021, 06:01