Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Delapan Ayat Alquran Ceritakan Penciptaan Manusia

Jumat 19 Mar 2021 20:50 WIB

Rep: Imas Damayanti/ Red: A.Syalaby Ichsan

Gejala Covid-19 pada bayi (ilustrasi).

Gejala Covid-19 pada bayi (ilustrasi).

Foto: www.freepik.com
Terdapat sejumlah ayat yang menerangkan mengenai penciptaan manusia

REPUBLIKA.CO.ID, Penciptaan manusia dalam Islam salah satunya tertuang dalam nash-nash Alquran. Setidaknya terdapat sejumlah ayat yang menerangkan mengenai penciptaan manusia.

Endy Astiwara dalam buku Fikih Kedokteran Kontemporer merangkum sejumlah ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan penciptaan manusia:

Pertama, Surah As-Sajdah ayat 7-9: “Alladzi ahsana kulla syai-in khalaqahu wa bada-a khalqal-insaani min thinin. Tsumma ja’ala naslahu min sulaalatin min maa-in mahinin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja’ala lakumussam’a wal-abshaara wal-af-idata qalilan maa tasykuruna,”.

Yang artinya: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani),”.

Kedua, Surah Al-Mukminun ayat 12-14: “Wa laqad khalaqnal-insaaana min sulsulatin min thiinin. Tsumma ja’alnaahu nuthfatan fi qaraarin makinin. Tsumma khalaqnaa an-nusthafa alaqatan fakhalaqnal-alaqata mudhgatan fakhalaqnal-mudhghata izhaman fakasauna al-izhaama lahman tsumma ansya’nahu khalqan aakhara. Fatabaarakallahu ahsanul-khaaliqin.

Yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptaka manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik,”.

Ketiga, Surah At-Thariq ayat 6-7: “Khuliqa min maa-in daafiqin. Yakhruu min baini as-shulbi wataraa-ibi.” Yang artinya: “Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan,”.

Keempat, Surah Al-Mursalah ayat 20-22: “Alam nakhluqkum min maa-in mahinin. Faja’alnaahu fii qararin makinin. Ila qadarin ma’lumin.”. Yang artinya: “Bukankah Kami menciptakanmu dari air yang hina? Kemudian Kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh (rahim) sampai waktu yang ditentukan. Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baiknya yang menentukan,”.

Kelima, Surah An-Nur penggalan ayat 45: “Wallahu khalaqa kulla dabbaatin min maa-in.” Yang artinya: “Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan (makhluk hidup) dari air,”.

Keenam, Surah Al-Qiyamah ayat 37-39: “Alam yaku nuthfatan min maniyyin yumna. Tsumma kaana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Faja’ala minhu az-zujaini adz-dzakara wal-untsa.”.

Yang artinya: “Bukankah dia dahulu adalah nuthfah dari air mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian menjadi benda yang menggantung (pada dinding rahim), lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang; pria dan wanita,”.

Ketujuh, Surah Al-Insan ayat 2: “Inna khalaqnaal-nsaana min nuthfatin amsyaajin nabtaliihi faja’alnaahu sami’an bashiran.” Yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat,”.

Kedelapan, Surah Al-Anbiya penggalan ayat 30: “Wa ja’alna minal-maa-I kulla syai’in hayyin. Afala yu’minuna.” Yang artinya: “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”.

Itulah beberapa ayat yang menyebutkan mengenai penciptaan manusia. Para mufasir pun menjelaskan mengenai ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang luas, mulai dari segi bahasa, sejarah, keagamaan, hingga ilmu pengetahuan.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA