Tuesday, 20 Rabiul Awwal 1443 / 26 October 2021

Tuesday, 20 Rabiul Awwal 1443 / 26 October 2021

Sosok di Balik Kitab Hilyat Al Auliya, Biografi Para Sufi

Rabu 15 Apr 2020 21:34 WIB

Rep: Andrian Saputra/ Red: Nashih Nashrullah

Karya Hilyat Al Auliya ditulis seorang ulama asal Persia.  Ilustrasi kitab kuning.

Karya Hilyat Al Auliya ditulis seorang ulama asal Persia. Ilustrasi kitab kuning.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Karya Hilyat Al Auliya ditulis seorang ulama asal Persia.

REPUBLIKA.CO.ID, Pada Abad Pertengahan, ada seorang ulama dari Persia yang begitu masyhur namanya. Ia digolongkan sebagai sejarawan lantaran karya-karyanya yang berkualitas dan mempunyai sandaran sumber yang dapat dipercaya.

Salah satu kitab yang menjadi karya fenomenalnya adalah Hilyat Al Auliya wa Thabaqath Al Ashfiya (Perhiasan Para Wali dan Tingkatan Orang-orang Suci). 

Baca Juga

Sebuah kitab berisi sejarah hidup mulai dari sahabat, tabiin, tabi' at tabiin, dan seterusnya yang ditulis detail dengan bersandar pada hadits dan atsar secara lengkap dalam penulisannya. Sehingga kitabnya itu pun menjadi rujukan utama terutama dalam disiplin ilmu sejarah.   

Ialah Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran Al Muhrani Al Ashbihani. Atau dikenal dengan Abu Nuaim atau Abu Nuaim Al Asfahani. Ia lahir pada Rajab 336 hijriah kota Ashbihan, Persia.  

Abu Nuaim tumbuh dan dibesarkan di lingkungan orang-orang berilmu. Ayahnya sendiri, yakni Abdullah bin Ahmad adalah seorang ulama di kota Ashbihan. Sementara banyaknya ulama di kota itu, membuat Abu Nuaim lebih mudah dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, Abu Nuaim tak hanya berlajar di kota Ashbihan. Ia juga melakukan perjalanan untuk menimba ilmu hingga ke Makkah, Baghdad, Bashrah, Kufah, dan Naisabur. Di antara guru-gurunya adalah Ali Ash Shawwaf di Baghdad, Abu Bakar Al Ajiri di Makkah, Faruq bin Abdul Karim Al Khaththabi di Bashrah,  Abu Abdullah di Kufa dan kepada Ahmad Al Hakim di Naisabur. Setelah berkelana menimba ilmu, Abu Nuaim kemudian menetap di Ashbihan dan melahirkan banyak karya.  

Di antara karyanya adalah Tarikh Ashbihan berisi hadits-hadits yang menerangkan keutamaan Persia. Kemudian Abu Nuaim juga menulis Hilyat Al Auliya sehingga para ulama mengelompokkan Abu Nuaim sebagai sejarawan. Karya-karyanya  masyhur dan tersebar luas. Sebagian diterbitkan, sebagian masih dalam bentuk manuskrip dan terdapat juga karya tulisnya yang hilang. 

Seperti dalam Hilyat Al Auliya yang ditahqiq Abdullah Al Minsyawi, Muhammad Ahmad Isa dan Muhammad Abdullah Al Hindi menuliskan beberapa kitab yang dinisbtkan kepada Abu Nuaim salah satunya yakni Al Ajza Al Wakhsyiyyat, kitab ini disebutkan Al Hafizh Adz Dzahabi dalam biografi Al Hafizh Abu Ali Hasan bin Ali Al Wakhsyi yang wafat 471 Hijriyah.  

Abu Nuaim wafat pada 20 Muharam 430 H pada usia 94 tahun. Namun demikian terdapat keterangan lain yang menyebut bahwa ia wafat pada 21 Muharam. Seperti Ibnu Khalikan dan Ibnu Shalah yang mengatakan bahwa Abu Nuaim wafat pada Shafar. 

Sementara Ibnu Katsir menyebut Abu Nuaim wafat pada 28 Muharam 430 H, sedangkan Ibnu Al Jauzi menyebutkan pada 12 Muharam. Sementara Abu Nuaim dimakamkan di Marduban.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA