Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Dimanakah Lokasi Thuwa?

Ahad 06 Sep 2015 07:03 WIB

Red: Agung Sasongko

Sinai.

Sinai.

Foto: Aljazeera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Di manakah Thuwa atau tempat lokasi yang diberkahi tersebut? Apakah tempat itu yang disebut dengan bukit Thursina? Ataukah Gurun Sinai Mesir?

Baca Juga

Banyak perdebatan di kalangan ulama mengenai lokasi lembah Thuwa ini. Benarkah tempat Musa bercakap-cakap dengan tuhan-Nya itu di Gunung Musa, yaitu daerah Sinai (Mesir)? Apakah ia ada di Palestina, atau mungkin di tempat lainnya? Apakah tempat itu yang disebut dengan Thursina?

Mengenai bukit Thursina sebagaimana terdapat surah At-Tin [95]:2, sudah pernah kami bahas di rubrik Situs ini pada edisi 3 Mei 2009. Dalam pembahasan tersebut, ada tiga versi yang dikemukakan ulama mengenai keberadaan bukit Thursina, yakni wilayah Mesir, tepatnya di Gunung Musa, atau disebut juga dengan Sinai.

Versi kedua, Thursina terletak di barat daya Syam, yakni di gunung Az-Zaitun, sekitar bukit Baitul Maqdis, Palestina. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Abdul Mun’im al-Himyari dalam Al-Raudh al-Mi’thar fi Khabari al-Aqthar, Syauqi Abu Khalil dalam Athlas Hadits, dan Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam Athlas Tarikh Al-Anbiya wa ar-Rusul, serta Ar-Razi dalam tafsirnya. Pendapat ini lebih banyak disepakati ulama.

Sedangkan versi ketiga terletak di sebelah selatan Nablus (Thur), Palestina. Versi ketiga ini merupakan versi Yahudi yang mengaitkannya dengan penyebaran Yahudi dari sekte Samiri.

Samakah tempat Musa bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan-nya itu jika dibandingkan saat menerima 10 perintah Allah? Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Di antaranya, ada yang menyebutkan keduanya sama, dan ada pula yang menyatakan berbeda.

Berdasarkan keterangan berbagai riwayat dan pendapat sejumlah ahli tafsir, kedua tempat itu, yakni antara Thuwa (tempat pengukuhan kerasulan Musa) dan saat Musa menerima 10 perintah Allah (10 Commandments of Moses) untuk kaumnya Bani Israil, adalah tempat yang sama.

Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Sayyid Quthub (Fi Zhilal al-Qur’an), Sayyid Abu Bakar Jabir al-Jazairi (Tafsir al-Aisir), serta Syauqi Abu Khalil (Athlas Al-Qur’an), dalam menafsirkan surah Al-Qashash [28] ayat 29 dan Thaha [20]: 12.

Lembah Thuwa itu adalah tempat Musa mencari sumber cahaya dan Allah bercakap-cakap dengannya, setelah menyelesaikan tugasnya sewaktu di Madyan (Yordania) dan kembali ke Mesir.

Tentu saja, hal ini akan menjadi pertentangan dengan pendapat lain yang menyatakan lokasi lembah Thuwa saat Musa dikukuhkan sebagai Rasul Allah, dan bukit Thursina, saat Musa menerima 10 perintah Allah.

Apakah makna ‘Thur’ (bukit) yang dimaksud dalam ayat 46 surah Al-Qashash [28], Al-A’raf [7]: 148, Maryam [19]: 52? Apakah ia hanya bermakna sebagai bukit? Lalu, bagaimana dengan surah at-Tin [95]: 2 tentang sumpah Allah SWT atas bukit Thursina? Lalu, apakah makna lembah atau tempat yang suci dalam surah Al-Qashash [28] ayat 29 dan Thaha [20]: 12?

Menurut Sami Al-Maghluts, lembah suci Thuwa itu adalah bukit Az-Zaitun di Baitul Maqdis. Sebab, di sinilah salah satu tempat yang diberkahi dan disucikan oleh Allah. Ia menegaskan, lembah suci bukan di Sinai, Mesir. Mengapa? Sami al-Maghluts menjawabnya dengan penafsiran atas makna surah At-Tin [92] ayat 1-3, Wattiini waz zaituun, wa thuuri siniin, wa haadzal baladil amin (Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi lembah yang suci, dan demi negeri yang diberkahi). Berdasarkan ayat ini, kata Al-Maghluts, sesungguhnya tempat itu adalah Baitul Maqdis, Palestina.

Sebab, hanya di Palestina terdapat buah tin dan zaitun, sedangkan di Sinai, Mesir, tidak ada. Dan, lembah yang suci juga terdapat di Palestina, bukan bukit Sinai. Kalau bukit Sinai, pasti banyak orang yang akan tinggal di tempat tersebut dan tidak akan mau pindah, karena berkah. Namun, faktanya, malah di Sinai, khususnya yang disebut dengan gunung Musa (tempat ia menerima 10 perintah Allah), sekarang ini terdapat patung anak lembu yang dipahat di gunung tersebut? kata Al-Maghluts.

Selanjutnya, negeri yang aman adalah Makkah dan Palestina. Namun, lanjutnya, merujuk pada surah at-Tin, penjelasan itu hanya dikhususkan untuk Palestina.

Selain penjelasan di atas, ada pula penafsiran lainnya tentang maksud surah at-Tin ayat 1-3 itu. Pendapat ini menjelaskan bahwa makna ayat itu sebagai sumpah Allah atas tiga agama samawi yang dibawa oleh para nabi-Nya, yakni Nasrani (Isa), Yahudi (Musa), dan Islam (Muhammad). Wallahu A’lam.

 

Sumber: Pusat Data Republika/Syahruddin el-Fikri

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA