Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Perkembangan Tarekat di Dunia Islam

Kamis 09 Jul 2009 03:06 WIB

Red:

Tarekat pertama kali muncul pada abad ke-6 dan 7 Hijriah, ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dijadikan sebagai falsafah hidup. Pada periode ini, tasawuf memiliki aturan, prinsip, dan sistem khusus. Sedangkan, sebelumnya tasawuf dipraktikkan secara individual tanpa adanya ikatan satu sama lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, tarekat menjadi semacam organisasi atau perguruan dan kegiatannya pun semakin meluas, tidak terbatas hanya pada zikir dan wirid atau amalan-amalan tertentu saja. Bahkan, ada beberapa tarekat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, seperti Tarekat Sanusiyah yang menentang penjajahan Italia di Libya, Tarekat Tijaniyah yang menentang penjajahan Prancis di Afrika Utara, dan Tarekat Safawiyah yang melahirkan kerajaan Safawi di Persia (Iran).

Selanjutnya, tarekat makin berkembang secara luas di berbagai belahan dunia. Beberapa yang terkenal adalah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Rifaiyyah, Tijaniyah, dan Sammaniyah. Dan di Indonesia sendiri, terdapat asosiasi atau organisasi yang membawahi tarekat yang mu'tabar (terkenal dan diakui). Organisasi ini bernama Jam'iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah Indonesia (Jatmi) dan Jam'iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyyah. Organisasi tarekat yang kedua ini menaungi sejumlah tarekat yang berafiliasi pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Adapun Mudir 'Aam (Ketua Umumnya) adalah KH Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, tinggal di Pekalongan.

Di bawah ini adalah beberapa tarekat yang dikenal di dunia Islam.

-------------------------------------------------------------------------------------

NO.  NAMA TAREKAT        PENDIRI                        BERPUSAT DI

-------------------------------------------------------------------------------------

1.     Adhamiyah           Ibrahim bin Adham             Damaskus Suriah

2.     Ahmadiyah           Mirza Ghulam Ahmad           Qadiah India

3.     Alawiyah               Abu Abbas Ahmad bin

                                Mustafa al-Alawi                    Mostaghanem Aljazair

4.    Alwaniyah            Syekh Alwan                        Jeddah Arab Saudi

5.    Ammariyah          Ammar Bu Senna                Constantine Aljazair

6.    Asyaqiyah            Hasanuddin                         Istanbul Turki

7.    Asyrafiyah           Asyraf Rumi                         Chin Iznik Turki

8.    Babayyah            Abdul Ghani                         Adrianopel Turki

9.    Bahramiyah          Hajji Bahrami                      Ankara Turki

10.  Bakriyah             Abu Bakar Wafai                   Aleppo Suriah

11.  Bektasyi              Bektasyi Veli                        Kir Sher Turki

12.  Bustamiyah          bu yazid al-Bustami              Jabal Bistam Iran

13.  Gulsyaniyah         Ibrahim Gulsyani                  Kairo Mesir

14.  Haddadiyah          Sayid Abdullah bin Alawi

                                bin Muhammad al-Haddad    Hijaz Arab Saudi

15.  Idrisiyah              Sayid Ahmad bin Idris

                                bin Muhammad bin Ali          Asir Arab Saudi

16.  Ighitbasyiyah       Syamsuddin                       Magnesia Yunani

17.  Jalwatiyah          Pir Uftadi                             Brusa Turki

18.  Jamaliyah           Jamaluddin                         Istanbul Turki

19.  Kabrawiyah          Najmuddin                          Khurasan Iran

20.  Khalwatiyah         Umar al-Khalwati                 Kayseri Turki

21.  Maulawiyah          Jalaluddin ar-Rumi              Konya Anatolia

22.  Muradiyah           Murad Syami                       Istanbul Turki

23.  Naqsyabandiyah   Muhammad bin

                                Muhammad bin

                               al-uwaisi al-Bukhari

                               al-Naqsyabandi                        Qadri Arifan Turki

24.  Niyaziyah             Muhammad Niyaz                   Lemnos Turki

25.  Ni'matallahiyah     Syah Wali Ni'matallah             Kirman Iran

26.  Nurbakhsyiyah      Muhammad Nurbakh              Khurasan Iran

27.  Nuruddiniyah         Nuruddin                              Istanbul Turki

28.  Rifaiyyah             Sayid Ahmad Rifai                   Baghdad Irak

29.  Sadiyah               Sa'duddin Jibawi                     Damaskus Irak

30.  Safawiyah            Safiuddin                               Ardebil Turki

31.  Sammaniyah       Muhammad bin Samman

                              al-Madani                                 Madinah Arab Saudi

32.  Sanusiyah            Sidi Muhammad bin

                                 Ali al-Sanusi                           Tripoli Libanon

33.  Saqatiyah            Sirri Saqati                             Baghdad Irak

34.  Shiddiqiyah          Kyai Muchtar Mukti                 Jombang Indonesia

35.  Sinan Ummiyah        Alim Sinan Ummi                Awali Turki

36.  Suhrawardiyah        Syihabuddin Abu Hafs Umar

                                 bin Abdullah as-Suhrawardi      Baghdad Irak

37.  Sunbuliyah            Sunbul Yusuf Bulawi               Istanbul Turki

38.  Syamsiyah            Syamsuddin                          Madinah Arab Saudi

39.  Syattariyah            Abdullah al-Syattar               India

40.  Syaziliyah             Abul Hasan Ali Al-Syazili         Makkah Arab Saudi

41.  Qadiriyah              Abdul Qadir al-Jailani            Baghdad Irak

42.  Tijaniyah               Abul Abbas Ahmad bin

                                uhammad At-Tijani                 Fes Maroko

43.  Umm Sunaniyah    Syekh Umm Sunan               Istanbul Turki

44.  Wahabiyah           Muhammad bin

                                Abdul Wahhab                       Nejd Arab Saudi

45.  Zainiyah               Zainuddin                               Kufah Irak

-----------------------------------------------------------------------------------

sumber: Ensiklopedia Islam

 

REPUBLIKA - Minggu, 01 Maret 2009       

Penulis : sya     

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

 

BERITA LAINNYA